tag:google.com,2010:buzz:z12xs1py1prpexdyi04cfhzbnpvqh1chip00k
Syam Kumar R. Syam Kumar R. 108055984722888068103
Jul 13, 2011 Jul 13, 2011 Twitter Public
syam: How Google+ is built http://r.sy.am/mYDHsy
syam: How Google+ is built http://r.sy.am/mYDHsy
syam: How Google+ is built http://r.sy.am/mYDHsy
tag:google.com,2010:buzz-comment:z12xs1py1prpexdyi04cfhzbnpvqh1chip00k:1310539165793000
Umesh P N Umesh P N 104202810888475957594
ഇങ്ങേർക്കാരാണ്ടു ഗൂഗിൾ പ്ലസ്സിൽ കൈവിഷം തന്നോ? കുറേ ദിവസമായി ഇതേ ഉള്ളല്ലോ? :) Jul 13, 2011 Jul 13, 2011
tag:google.com,2010:buzz-comment:z12xs1py1prpexdyi04cfhzbnpvqh1chip00k:1310550784364000
Syam Kumar R. Syam Kumar R. 108055984722888068103
എന്നാല്‍പ്പിന്നെ ഇതും പിടിച്ചോ : Why Bloggers Should Consider Engaging on Google+ http://r.sy.am/rrVlVu Jul 13, 2011 Jul 13, 2011