tag:google.com,2010:buzz:z13jwpmrjpbbxvujl04cfhzbnpvqh1chip00k
Syam Kumar R. Syam Kumar R. 108055984722888068103
May 03, 2011 May 03, 2011 Buzz Public
Reshared post from Umesh P N $ /bin/laden /bin/laden not found $ touch /bin/laden touch: /bin...
tag:google.com,2010:buzz:z12stpnz0zvlv5kvf231x5qbhk3qdnfz104 Reshared post from Umesh P N
$ /bin/laden
/bin/laden not found

$ touch /bin/laden
touch: /bin/laden: Permission denied

$ sudo touch /bin/laden

$ /bin/laden
/bin/laden not executable

പിന്നെ ഒബാമ ആരെയാ കൊന്നതു്?

(ലേബൽ: എങ്ങും ഇല്ലാത്ത സിസ്റ്റം)
Liked by: Vivek T, Åñµ K®i§Hñä