tag:google.com,2010:buzz:z12gxbsxcujqfz2j204cfhzbnpvqh1chip00k
Syam Kumar R Syam Kumar R 108055984722888068103
Sep 03, 2011 Sep 03, 2011 Buzz Public
Reshared post from Shiju Alex ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും ക്ലൗഡുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു...
tag:google.com,2010:buzz:z12hhtibfvywzpyj004cdxc5pu3dxloyaac Reshared post from Shiju Alex
ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും ക്ലൗഡുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു :) :)

പുള്ളിയെ ഫിക്ഷൻ സിനിമകളുടെ കഥാകൃത്ത് ആക്കാം. ഏതൊരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചും ഏതൊക്കെ വിധത്തിലാണു് പുള്ളിയുടെ ചിന്തകൾ പോകുന്നതും കഥകൾ മെനയുന്നതും :)
http://activitystrea.ms/schema/1.0/video Vishwa Bandhu Gupta Explains Cloud computing [funny] English subtitles