tag:google.com,2010:buzz:z121jvsgrtijjvjgb04cfhzbnpvqh1chip00k
Syam Kumar R. Syam Kumar R. 108055984722888068103
Dec 30, 2010 Dec 30, 2010 Buzz Public
Reshared post from ⊰⊰ computer ☣ engineer ⊱⊱ മരിച്ചവരെപ്പറ്റി അപവാദം പറയുന്നതു ശരിയല്ല.. എന്നാ...
tag:google.com,2010:buzz:z13zxvzggqu2cpivn22nuz2ognmgipewb04 Reshared post from ⊰⊰ computer ☣ engineer ⊱⊱
മരിച്ചവരെപ്പറ്റി അപവാദം പറയുന്നതു ശരിയല്ല.. എന്നാലും ഇന്നു വന്ന ഒരു എസ് എം എസ് കണ്ടു ഞാന്‍ ചിരിചു പോയി..


"ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്: യമലോകത്തെ രാജാവായ കാലന്‍ കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുമായി കേരളത്തില്...


റീസണ്‍.. കാല്ന്റെ 'കസേര' കാണാനില്ല... :(


ലീഡര്‍ പണി തുടങ്ങി.. :((('
Liked by: Anuraj P