tag:google.com,2010:buzz:z122ed25am3di5twf04cfhzbnpvqh1chip00k
Syam Kumar R. Syam Kumar R. 108055984722888068103
Mar 02, 2011 Mar 02, 2011 Buzz Public
വൈറ്റില വെല്‍കെയര്‍ ഹോസ്പിറ്റലിനടുത്തു് ഒരു വലിയ കട്ടൌട്ടു് " ലീഡര്‍ കെ.മുരളീധരനു് അഭിവാദ്യങ്ങള്‍...
വൈറ്റില വെല്‍കെയര്‍ ഹോസ്പിറ്റലിനടുത്തു് ഒരു വലിയ കട്ടൌട്ടു് " *ലീഡര്‍* കെ.മുരളീധരനു് അഭിവാദ്യങ്ങള്‍ " എന്ന വാചകങ്ങളോടെ...
വൈറ്റില വെല്‍കെയര്‍ ഹോസ്പിറ്റലിനടുത്തു് ഒരു വലിയ കട്ടൌട്ടു് " ലീഡര്‍ കെ.മുരളീധരനു് അഭിവാദ്യങ്ങള്‍ " എന്ന വാചകങ്ങളോടെ...