tag:google.com,2010:buzz:z13nfznhtyvlgvjke22vjtwxixnce3fpc04
Syam Kumar R Syam Kumar R 108055984722888068103
Sep 04, 2011 Sep 04, 2011 Buzz Public
ഓണത്തെക്കുറിച്ച് (കേരളത്തെക്കുറിച്ചും) ... തീര്‍ച്ചയായും വായിക്കേണ്ട രണ്ട് പോസ്റ്റുകള്‍... https:...
*ഓണത്തെക്കുറിച്ച് (കേരളത്തെക്കുറിച്ചും) ...* തീര്‍ച്ചയായും വായിക്കേണ്ട രണ്ട് പോസ്റ്റുകള്‍... https://plus.google.com/103492654161045595043/posts/f8Pb9EAYzKc https://plus.google.com/112621972117348533366/posts/2TE3PRzFUWV
ഓണത്തെക്കുറിച്ച് (കേരളത്തെക്കുറിച്ചും) ...

തീര്‍ച്ചയായും വായിക്കേണ്ട രണ്ട് പോസ്റ്റുകള്‍...

https://plus.google.com/103492654161045595043/posts/f8Pb9EAYzKc

https://plus.google.com/112621972117348533366/posts/2TE3PRzFUWV
http://activitystrea.ms/schema/1.0/article Suraj Rajan - Google+ - ഇന്ന് ഒരു ബസ്സില്‍ കണ്ട വരിയാണിത് : … http://activitystrea.ms/schema/1.0/article Calvin H - Google+ - ഓണാഘോഷവും കേരളവും: അപ്പോ ഓണം ആഘോഷിക്കണോ വേണ്ടയോ, ഓണം…
Liked by: Umesh P N