tag:google.com,2010:buzz:z12ntjooakmni12wq04cfhzbnpvqh1chip00k
Syam Kumar R Syam Kumar R 108055984722888068103
Nov 19, 2011 Nov 19, 2011 Buzz Public
എന്തൊക്കെയൊ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്! പല പോസ്റ്റുകളിലും കമന്റ് ഓപ്ഷന്‍ കാണുന്നില്ല. ബസ്സ് ഇന്നു തന...
എന്തൊക്കെയൊ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്! പല പോസ്റ്റുകളിലും കമന്റ് ഓപ്ഷന്‍ കാണുന്നില്ല. ബസ്സ് ഇന്നു തന്നെ കട്ടപ്പൊറത്താകുമോ?
എന്തൊക്കെയൊ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്! പല പോസ്റ്റുകളിലും കമന്റ് ഓപ്ഷന്‍ കാണുന്നില്ല.

ബസ്സ് ഇന്നു തന്നെ കട്ടപ്പൊറത്താകുമോ?
tag:google.com,2010:buzz-comment:z12ntjooakmni12wq04cfhzbnpvqh1chip00k:1321705568645000
Syam Kumar R Syam Kumar R 108055984722888068103
#ടെസ്റ്റ് Nov 19, 2011 Nov 19, 2011
tag:google.com,2010:buzz-comment:z12ntjooakmni12wq04cfhzbnpvqh1chip00k:1321705637046000
Syam Kumar R Syam Kumar R 108055984722888068103
പോസ്റ്റിലേയ്ക് നേരിട്ട് പോകുമ്പോള്‍ കമന്റ് ബോക്സ് കാണുന്നില്ല. https://profiles.google.com/108055984722888068103/buzz/S75ZUN2cBNN Nov 19, 2011 Nov 19, 2011