tag:google.com,2010:buzz:z120ehv5svy3dtozv04cfhzbnpvqh1chip00k
Syam Kumar R Syam Kumar R 108055984722888068103
Sep 24, 2011 Sep 24, 2011 Buzz Public
അങ്ങനെ സ്റ്റാര്‍ സിങ്ങറിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിരുന്ന മഹാന്മാരെല്ലാം വേദിയിലെത്തി... ഇനി അടുത്ത സീസണില്‍ ...
അങ്ങനെ സ്റ്റാര്‍ സിങ്ങറിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിരുന്ന മഹാന്മാരെല്ലാം വേദിയിലെത്തി... ഇനി അടുത്ത സീസണില്‍ ഗന്ധര്‍വ്വന്‍ ജഡ്ജ് ആകുന്നതും കാണേണ്ടി വരുമോ?
അങ്ങനെ സ്റ്റാര്‍ സിങ്ങറിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിരുന്ന മഹാന്മാരെല്ലാം വേദിയിലെത്തി... ഇനി അടുത്ത സീസണില്‍ ഗന്ധര്‍വ്വന്‍ ജഡ്ജ് ആകുന്നതും കാണേണ്ടി വരുമോ?
Liked by: Ajay P
tag:google.com,2010:buzz-comment:z120ehv5svy3dtozv04cfhzbnpvqh1chip00k:1316928177485000
Anoop Narayanan Anoop Narayanan 112139401630449556914
ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എഫക്റ്റ്.. :) Sep 25, 2011 Sep 25, 2011